Förskolan

Vi fyller 20ÅR 2023

På vår förskola går ett 30-tal barn fördelat på två åldersindelade grupper. De äldre barnen (3-6 år) finns inne på Libanongården och de yngre barnen (1-3 år) på Lillstugan. Medarbetarteamet består av 4 förskollärare 3 barnskötare och husmor som lagar all vår mat.

Libanongårdens förskola ligger i en naturskön miljö med stor och härlig utegård som inbjuder till varierande och stimulerande lekmöjligheter. Inne på Libanongården finns goda förutsättningar för att kunna göra det lilla extra. Vi har en stor gympahall som vi kan använda när vi vill och samlingssal som gör det möjligt att fira lucia och sommarfest inomhus och bjuda hela tjocka släkten.

Vår kristna profil

Att jobba på en förskola med kristen profil innebär inga större skillnader på verksamhetens innehåll. Vi följer samma läroplan och skollagens krav på att verksamheten skall vara ickekonfessionell. När vi talar om vår profil i arbetslaget så har vi konstaterat att det till största del handlar om att jobba med vår ”atmosfär”. Att låta vår kristna tro och människosyn prägla verksamheten så att det känns gott att vara barn/ha sitt barn hos oss. Det handlar om BEMÖTANDE! Hur vi är mot varandra, mot barnen och deras föräldrar. Dessutom berättar vi bibelberättelser, sjunger kristna sånger, uppmärksammar de kristna högtiderna och sjunger bordsbön innan maten.

Föräldrasamverkan

Vi ser förskolans föräldrar som värdefulla resurser i vårt arbete. Med sina kunskaper om det egna barnet och sitt perspektiv på vår verksamhet vill vi på olika sätt ge dem chans att komma till tals genom föräldraråd, utvecklingssamtal såväl som i de dagliga mötena i tamburen. Sedan många år tillbaka jobbar vi med föräldraaktiv inskolning vilket innebär att föräldern är med sitt barn heldagar under inskolningen och hinner då lära känna både oss och verksamheten och vi hinner lära känna dem.

Ansöka om plats

Vi är en fristående förskola men finansieras genom bidrag från kommunen. Är man intresserad av att placera sitt barn på Libanongårdens förskola ansöker man om plats via kommunens kösystem.