Diakoni

Vi vill vara en församling som bryr sig om människor där vi finns. Vi vill vara en församling som hjälper människor att bry sig och visa omtanke i sin vardag.

Diakoni är ett förhållningssätt som tar sig konkreta uttryck i mötet med människor i utsatta livssituationer. Diakoni är att ha ögon och öron för en annan människas situation och sammanhang. Diakoni är att vara händer och fötter, stöd och hjälp i människors vardag. Diakoni hämtar sitt ursprung ur Bibeln och kristen tro. Där tjänande och tjänst är grundläggande för var diakoni vill vara.

Vår församlings diakonala arbete vill visa omsorg i livets olika skeden. Lyssnande och samtalet är diakonins främsta arbetssätt, såsom enskilda samtal med diakon, pastor, ungdomssocionom eller den man förtroende för, som vill lyssna och samtala. Här finns också de som regelbundet gör besök i hem och på vårdboenden och där blir församlingens förlängda arm till dem som inte kan eller orkar deltaga i samlingar och gudstjänster. Diakonins uttryckssätt är olika, där sång-medverkan i andakter på vårdboende är en del. Andra människor ställer sin professionella kunskap och erfarenhet till förfogade inom sitt område för rådfrågning och vägledning. Diakoni kan också ta sig finansiella uttryck.

  • Enskilda samtal: Möjligheten finns till enskilda samtal, själavård, med diakon, ungdomssocionom eller pastor. Ett samtal som sker under tystnadsplikt.
  • Besökstjänst: En grupp människor som blir församlingens händer och fötter i att besöka de som inte orkar vara delaktiga i möten och gudstjänster
  • Finansiell diakoni: Här finns möjligheter att få omsorgsfull hjälp se över sin ekonomi och vägledning i att få stabilitet i ekonomin.
  • Diakonalt nätverk: Här finns en samling människor som från professionalitet i olika samhällsfunktioner kan vara behjälpliga i rådfrågande och konsultation.

Kontakt

Ulrika Axelsson – Diakon

0370-34 11 07

070-410 32 87

ulrika.axelsson@missionskyrkan.org