Internationellt arbete_2

”Se, jag vill bära ditt budskap Herre …”

Internationella utskottet (IU) uppmärksammar de internationella frågorna och Värnamo Missionskyrkas roll och ansvar som en del i den världsvida kyrkan. Vår församling är med och stöttar vårt samfund, Equmeniakyrkans internationella arbete. Det gör vi framförallt genom information, förbön och ekonomiskt stöd.

Vår församling är en av flera församlingar, som är med och stöttar ”Församlingens Missionär” via Equmeniakyrkan. Från hösten 2021 är vi kontaktförsamling för Gunilla Eliasson med make José Vargas (Pepe), som arbetar i Ecuador. Det tar sig uttryck i förbön och att förmedla hälsningar regelbundet (via mail, film etc). Vid några tillfällen har vi haft specifika insamlingar till projektet ”Vingar till frihet”, där Gunilla är med och jobbar med undervisning för att förebygga våld i nära relationer.

Vår församling är – genom volontärer – aktiv i Erikshjälpens arbete (second hand-butik, Värnamo) och kan därifrån förmedla ekonomiskt stöd till projekt som särskilt lyfter barnens situation i världen.


Vi har även våra ”egna” internationella kontakter. Ett samarbete som startades 2016 är Networks Romania, som arbetar med utbildning (Scholarship-program) och jobbskapande insatser (DECE) i Rumänien.

Sedan början av 1990-talet har vi haft kontakt med och stöttat organisationen ”Friends to Friends” i Estland. Nästan årligen har vi haft insamling av kläder och skor (på hösten).

Internationella utskottets roll är att:

Hålla de internationella frågorna levande i Värnamo Missionskyrka, uppmana till förbön, informera och engagera församlingens medlemmar och ungdomar i equmenia, t.ex. uppmuntra till deltagande i internationella kontakter och projekt.

Organisera insamlingar och arbeta för regelbundet givande.

Lägga fram förslag till församlingens styrelse hur vi förmedlar medel från Erikshjälpens secondhand-försäljning. Under de senaste åren, har vi stöttat hälsovård i Kongo Kinshasa, syriska flyktingbarn i Libanon, Networks Romania, Hjärta för barn (Värnamo), Världens Barn och katastrofinsatser i Indien, Ukraina, Pakistan och Afrikas Horn.

Hålla kontakt med missionsarbetare och andra utsända i internationellt samarbete, med anknytning till församlingen eller som ”församlingens missionär”.

Önskar du mer information om det internationella arbetet, hör av dig till Gudrun Svensson

gudrun.svens@gmail.com 0702986846