Gudstjänst

Gudstjänst är möten, mötet mellan min vardag och Guds verklighet, mötet mellan mitt liv och andra gudstjänstbesökares liv, mötet mellan tillbedjan och tilltal. I gudstjänstlivet vill vi vara inkluderande, välkomnande, mänskliga, attraktiva och bibelgrävande så att många olika människor finner sin väg in mot Gud och denna församling.

Vi möts till gudstjänst varje söndag kl. 10.00, ett möte vi vill ger riktning och nerv åt resten av veckan.