Välkommen till Värnamo
Missionskyrka

En kyrka för hela livet

Detta är Värnamo Missionskyrka

Värnamo Missionskyrka har funnits i centrala Värnamo i drygt 150 år och vi är en del av Equmeniakyrkan i Sverige, som vill vara en ”kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Det försöker vi leva i vårt lokala sammanhang.

Equmeniakyrkan nationellt