Person som läser bibeln

Om kyrkan

Värnamo Missionskyrka

Värnamo Missionskyrka har funnits i centrala Värnamo i drygt 150 år och vi är en del av Equmeniakyrkan i Sverige, som vill vara en ”kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Det försöker vi leva i vårt lokala sammanhang.

Gemensamma mål

En levande gudstjänst

Visionen är att vi har en gudstjänst där alla är delaktiga och där alla blir berörda.

Fungerande smågrupper

Visionen är att alla i församlingen och dess närhet är med i en smågrupp där tro, erfarenhet och vårt liv delas med varandra i bön.

Fungerande vardagsliv

Visionen är att alla församlingens medlemmar ser sig som Jesu tjänare i mötet med grannar, vänner, arbetskamrater och skolkamrater.