Ecuador

Värnamo Missionskyrka är en av flera församlingar, som är med och stöttar ”Församlingens Missionär” via Equmeniakyrkan. Från hösten 2021 är vi kontaktförsamling för Gunilla Eliasson med make José Vargas (Pépé), som arbetar i Ecuador. Det tar sig uttryck i förbön och att förmedla hälsningar regelbundet (via mail, film etc). Vid några tillfällen har vi haft specifika insamlingar till projektet ”Vingar till frihet”, där Gunilla är med och jobbar med undervisning för att förebygga våld i nära relationer.

Läs gärna det senaste brevet från Gunilla och Pépé >

Läs mer om Equmeniakyrkans arbete i Ecuador >