Om Equmenia

Värnamo Missionskyrka tycker att barn och deras familjer är en viktig målgrupp. Vi vill att barnen ska känna sig hemma i vår församling och vi vill förmedla att det finns någon som alltid älskar dem, nämligen Jesus.

Vi erbjuder samlingar för familjer som vill lära känna andra i samma fas i livet. Vi tror att vi tillsammans kan dela stort och smått genom samtal och undervisning. Välkommen till en eller flera av våra samlingar.

Equmenia vill vara med och forma en bättre värld! Vi tror på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma.  Vår verksamhet sker på kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra.

Equmenia är först och främst den lokala verksamheten men med grenar långt ut i samhället och hela världen. Vi består av cirka 350 lokala föreningar med runt 13 500 medlemmar på olika platser i Sverige. Där möts varje vecka barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och  växa som människor.

På hösten varje år samlas ombud från Equmenias lokala föreningar till Riksstämman, Equmenias högsta beslutande organ. Riksstämman utser en styrelse och beslutar vad Equmenia som organisation skall jobba med under året som kommer.

Equmenias nationella kansli finns för att vi tillsammans kan göra något som inte varje lokal förening eller enskild medlem skulle kunna göra själva. Det betyder att Equmenia förutom allt lokalt arbete i Sverige har kontakt och utbyten med unga runt om i världen. Vi ordnar också större mötesplatser och inom Equmenia byts erfarenheter som gör att scouter, körer, idrottsgrupper och studentarbete får fortsätta att utvecklas år efter år.

Vision

Equmenia- Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias vision och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa och hitta sin väg i tro och liv. Som medlem i Equmenia behöver man inte ha en tro men i Equmenias verksamhet får man höra om den kristna tron och om en Gud som älskar alla människor.

All vår verksamhet ska präglas av följande värderingar som vi som organisation enats om.

  • Vi ser till alla människors lika värde och uppmärksammar och stöttar barn och unga i att ta vara på sin potential genom delaktighet och engagemang.
  • Vi utrustar barn och unga för att möta livet och hjälper dem att växa till ande, kropp och själ, finna meningsfullhet och göra medvetna val.
  • Vi erbjuder en varm och inkluderande gemenskap där vi delar livet och erfarenheter, och där alla är välkomna.
  • Vi ger möjlighet att erfara Guds närhet, kärlek och godhet och ger på ett respektfullt sätt utrymme att forma sin väg i tro och liv.

Organisation

Equmenia är en kristen barn- och ungdomsorganisation med cirka 350 lokalföreningar runt om i landet. Eftersom Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet sker oftast den lokala föreningens arbete i relation till en församling. Det är cirka 30 000 aktiva ledare och deltagare i Equmenias föreningar.

Equmenia är fristående från, men med nära koppling till Equmeniakyrkan. I kyrkans stadgar står det att man anförtror sin barn- och ungdomsverksamhet till Equmenia. Att man valt att ha en separat barn- och ungdomsorganisation inom kyrkan beror framförallt på två saker:

– Möjligheten att vara fullvärdig medlem utan att vara bekännande kristen

– Enklare att utöva inflytande i ett mindre sammanhang.

På liknande sätt ser det ut i de lokala sammanhangen. Detta hindrar dock inte en nära samverkan mellan församling och förening. Tvärtom så utmanar det till att arbeta medvetet med att fördjupa relationerna.

Förutom styrelsen finns ett antal arbetsgrupper, till exempel nomineringskommittén och stag (strategiska arbetsgrupper). Stagen tillsätts av styrelsen och ansvarar tillsammans med Equmenias nationella personal för olika metodområden så som scout, puls, internationellt, kreativa uttryck samt barn och ungdom.

Equmenia arbetar både nationellt och internationellt. Det internationella arbetet sker i samverkan med olika organisationer och systerkyrkor runt om i världen.

Equmenia är indelade i sju regioner. Samtliga regioner har anställd personal och egna styrelser som ansvarar för verksamheten i respektive region.

Equmenia är tillsammans med Equmeniakyrkan huvudman för fem folkhögskolor.

Equmenia är medlemmar i:

Hela Människan
Bilda
Scouterna
LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer)
CPGS (The Council of Protestants in Guiding and Scouting)
EBF-YC (European Baptist Federation– Youth & Children)

Historia

Från början var Equmenia en federation, en slags paraplyorganisation, för de tre ungdomsförbunden Svenska Baptisternas ungdomsförbund (SBUF), Svenska missionsförbundets ungdom (SMU) och Metodistkyrkans ungdom (MKU).

Equmenia som federation bildades 2007 och var just en federation för att de tre bildarförbunden fortfarande var kopplade till sina modersamfund (alltså Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige). I samband med detta fick federationen Equmenia ett gemensamt nationellt kansli och de kunde börja jobba med gemensamma mål.

Den 4 juni 2011 bildades Equmeniakyrkan, en sammanslagning av Equmenias modersamfund Svenska Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Barn- och ungdomsorganisationen banade med andra ord väg för vilket håll kyrkan skulle ta. På Equmenias riksstämma 2012 gick också Equmenia ihop på riktigt. Då bestämde riksstämman att bilda den gemensamma organisationen Equmenia. Vilket innebär att vi är Equmenia på lokal, regional och nationell nivå.

2004

– Avsiktsförklaring – Vi (SMU, SBUF, MKU) säger att vi VILL gå ihop.

– Lärjungaskolan Apg 29 startar.

2005

Vision om enhet – Vi bestämmer HUR ska vi gå ihop.

2007

Equmenia bildas!

2010

Equmenia arrangerar ”Face to face”, en stor ungdomshelg i Skövde.

2011

Equmenias arbete med tro, hälsa och idrott får sitt namn: Puls

2012

Våra sju regioner bildas.

2013

– Scoutlägret ”Trampolin”. Equmenias första nationella scoutläger.

– Equmeniascout får sitt namn och lila halsduk.

– Equmeniakyrkan får sitt namn

2019

Scoutlägret ”Prisma”. Equmenias andra nationella scoutläger.

Equmenias riktlinjer och policyer

Equmenia, Värnamo Missonskyrkas barn- och ungdomsarbete, arbetar ständigt för att skapa trygga verksamheter där barn och ledare trivs och utvecklas.

Har du några frågor eller tankar kring hur vi arbetar, tveka inte att kontakta David Nilsson

Nedan finner du de rutiner och riktlinjer som vi arbetar efter.

David Nilsson

”Pastor med inriktning mot yngre”

Mail

david.nilsson@missionskyrkan.org