Scout

Missionskyrkan bedriver scoutverksamhet två kvällar i veckan på Libanongården. Nedan kan du läsa om när vi träffas och för vilka åldrar.

Spårarscout åk 1-3
Libanongården onsdagar kl. 18.00-19.15

[hämta spårarprogrammet här]

Upptäckarscout åk 4-6
Libanongården tisdagar kl. 18.00-19.30

[hämta upptäckarprogrammet här]

Äventyrarscout åk 7-8
Libanongården tisdagar kl. 18.00-19.30

[hämta äventyrarprogrammet här]

Utmanarscout åk 9-
Libanongården tisdagar kl. 18.00-19.30

[hämta utmanarprogrammet här]

Ha alltid med kläder för
utomhusbruk!

Kontakt
Kårchef Andreas Lindetorp
073-831 41 45