Libanongården

Libanongården ligger på Mossleområdet, i närheten av Värnamo sjukhus. Här bedrivs ungdomsaktiviteter på kvällarna såsom scouting, idrott mm. samt förskoleverksamhet på dagarna. Här finns idrottshall, storkök, serveringslokal, samlingslokal, kyrklokal, samt stora ytor utomhus.