Värnamo Missionskyrkas internationella utskott

Internationella utskottet (IU) uppmärksammar de internationella frågorna och Värnamo Missionskyrkas roll och ansvar som en del i den världsvida kyrkan. Vår församling är med och stöttar vårt samfund, Equmeniakyrkans internationella arbete. Det gör vi framförallt genom information, förbön och ekonomiskt stöd.
www.equmeniakyrkan.se

Internationella utskottets roll är att:

  • Hålla de internationella frågorna levande i Värnamo Missionskyrka, uppmana till förbön, informera och engagera församlingens medlemmar och ungdomar i equmenia, t.ex. uppmuntra till deltagande i internationella kontakter och projekt.
  • Organisera insamlingar och arbeta för regelbundet givande.
  • Lägga fram förslag till församlingens styrelse hur vi förmedlar medel från Erikshjälpens secondhand-försäljning. Under de senaste åren, har vi stöttat hälsovård i Kongo Kinshasa, syriska flyktingbarn i Libanon, Networks Romania, Med hjärta för barn (Värnamo), Världens Barn och katastrofinsatser i Indien, Ukraina, Pakistan och Afrikas Horn.
  • Hålla kontakt med missionsarbetare och andra utsända i internationellt samarbete, med anknytning till församlingen eller som ”församlingens missionär”.

Kontaktperson: Gudrun Svensson gudrun.svens@gmail.com