Våra engagemang

Värnamo Missionskyrka har sedan församlingen bildades 1863 haft ett stort fokus på mission och internationellt arbete. De första missionärerna Johan och Maria Hammar reste till Kongo 1903. Därefter har många missionsarbetare varit utsända från församlingen till Kongo, Zaire, Japan, Indien och Ecuador. I projektet ”Tusen brunnar till Indien” verkade under 1960–1980 talet, Oscar Carlsson med rötter i Rydaholm och Värnamo. Oscar Carlsson var uppfinnaren till en robust vattenpump som idag är världens mest spridda vattenpump. Idag är vi engagerade i nedanstående samarbeten.


ECUADOR
Alltsedan början av 1970-talet har dåvarande Svenska Missionsförbundet (nuvarande Equmeniakyrkan) haft kontakter/samarbete med IPPE Iglesia del Pacto Evangelico del Ecuador (IPEE) 1971 sändes de första svenska missionärerna till landet. 50-års-jubileum för detta samarbete har nyligen hållits.


Ett stort engagemang för Ecuador, av mekaniska verkstan i början av 1970-talet, uppstod i och med att flera personer från Värnamo Missionsförsamling, var engagerade med att utrusta verkstaden i Monte Christi. Nu är platsen centrum för ”Vingar till frihet” i lokalerna, som tidigare var missionärsbostäder.
Från slutet av 1970-talet till början av 1990-talet, var familjen Ulla & Bertil Svensson missionärer i Ecuador, och arbetade främst med församlingsarbete och utbildning.


Sedan 2021 är vi kontaktförsamling till Gunilla Eliasson som ”Församlingens Missionär” tillsammans med sin man José Vargas (Pépé), som arbetar i projektet ” Vingar till frihet” med undervisning för att förebygga våld i nära relationer. Läs gärna brevet från Gunilla och Pépé.


RUMÄNIEN
Värnamo Missionskyrka har sedan 2016 ett samarbete med Networks Romania för stöd till utbildning (Scholarship-program) och jobbskapande insatser (DECE) i Rumänien. Du kan följa samarbetet på bloggen ”Ge Ett Frö”.


ESTLAND
Sedan början av 1990-talet har vi haft kontakt med och stöttat organisationen ”Friends to Friends” www.sobraltsobrale.ee i Estland. Nästan årligen har vi haft insamling av kläder och skor (på hösten). Vi gör just nu uppehåll med dessa insamlingar till förmån för insamlingar till Ukraina.


UKRAINA
Sedan Rysslands invasion av Ukraina 24 februari 2022, har vi vid ett flertal tillfällen lagt fram och uppmanat till förbön för landet och folket. Insamlingar (av kläder, skor, lakan, handdukar, täcken, kuddar, filtar, hygienmaterial m.m.) till Ukraina hålls regelbundet i samverkan med kyrkorna i Värnamo Allianskyrka och förmedlas genom Barnens Oas.


Vi uppmuntrar även till att ge pengar via Equmeniakyrkans ”katastroffond”, där Equmeniakyrkan har kontakter med Baptistunionen i Ukraina och dit katastrofhjälp har distribuerats. Läs mer om arbetet i Ukraina.


Volontärarbete på Erikshjälpen
Vår församling är – genom volontärer – aktiv i Erikshjälpens arbete (second hand-butik, Värnamo) och kan därifrån förmedla ekonomiskt stöd till projekt som särskilt lyfter barnens situation i världen. www.erikshjalpen.se